Sten, brons, järn – Wibergs avhandling Den 24 maj 1858 försvarades den andra avhandlingen om Bredarör på Kivik vid Lunds universitet. Den var författad av Nils O. Wiberg (1828–1898) och bar kort och gott titeln Om Kiviks-monumentet. Wibergs avhandling föregicks av ett besök på Kivik 1849, nio år före disputationen. Gravhögen hade skattats hårt på…

Sten, brons, järn – Sten eller järn? Ett första steg mot att bryta detta dödläge gjordes strax efter att Thomsen publicerat sin skrift 1836. Författaren hette Lennart Åberg (1814–1867), en lektor från Uddevalla som publicerade ett flertal artiklar om norra Bohusläns hällbilder i slutet av 1830- och början av 1840-talet. Artiklarna var föranledda av det…

 Sten, brons, järn – Arkeologins Allfader Den som allt som oftast fått stoltsera som arkeologins grundare och okrönte fadersgestalt är dansken Christian Jürgensen Thomsen (1788–1865). Han var son till en rik köpman i København vilket gjorde att Thomsen kunde ägna sitt liv åt sin hobby – fornforskning. Det är talande att han aldrig erhöll någon…

Sten, brons, järn – Darwin Få vetenskapliga verk har skapat en sådan andlig oro som Charles Darwins (1809–1882) Om arternas uppkomst. Allt sedan boken publicerades den 24 november 1859 har den utgjort en ständig källa till vetenskapliga och religiösa schismer. Den första upplagan som var på 1250 exemplar sålde slut omgående. De följande upplagorna försvann…

Bland Romare och Barbarer – Nils Henric Sjöborg Forssenius och Lagerbrings försök att skapa en arkeologisk metod för att datera föremål och monument var många år före sin tid. Det var få lärda män under de följande decennierna som dristade sig till att följa deras gyllene medelväg och att likt Linné försöka låta stenarna tala.…

Bland Romare och Barbarer – Forssenius avhandling Som vi sett ovan så utkristalliserades två skilda men besläktade berättelser om Bredarör på Kivik redan under 1750- och 1760-talen. En berättelse företräddes av Wessman, vilken sökte långväga och exotiska förklaringar till monumentet. En annan berättelse företräddes av Brocman som försökte förstå Bredarör ur ett mer lokalt och…

Bland Romare och Barbarer – Nils Brocman Näste antikvarie att besöka Kivik, som vi kan följa genom bevarade dokument, var Nils Reinhold Brocman (1731–1770). Han besökte Bredarör den 13 september 1764. Brocman gjorde betydande insatser för vetenskap och upplysning. Han var en rationell varelse som oblygt stirrade döden i ansiktet när han vid 39 års…

Nils Wessman upptäcker hällbilderna Den som oftast tillskrivits äran av att ha upptäckt de enigmatiska hällbilderna i Bredarör är Nils Wessman (1712–1763). Det skedde under oktober månad 1756, drygt åtta år efter det att Pärsson och Sahlberg spenderat en natt under lyktors sken i Bredarörs gravvalv. Wessman var själv mycket nöjd med sin bedrift. När…