Nu var det 1931 – 7 juli Tisdag morgon den 7 juli väcks Hallström av Cappelin klockan sex. Han är trött och kaffesugen. Han klär sig på en kvart. Det är en strålande morgon vilket piggar upp. De skall ut och fiska ål med några lokala fiskare, ”Tryggve med bror”. De ror ut till en ålhomma…

Nu var det 1931 – 6 juli På måndagen far Lönnberg med några man till Tittut för en påkallad undersökning. Övriga städar. De bär bort bråte, sten och rötter. Undersökningen av norra Europas största bronsåldersmonument är över. Hallström fotograferar. Riksantikvarie Sigurd Curman med fru kommer på besök. ”Vi hade en angenäm middag – våra gäster sågo…

Nu var det 1931 – 5 juli Söndagen innebar efterlängtad vila. Hallström intar frukost först klockan 10. Det regnar. Han pysslar med papper. Forssander kommer vid ett. Ut till fyrkanten. Forssander och Hallström diskuterar restaurering och vägförslag. Därtill gör de en del avvägningar. De är klara vid fyratiden. Därefter besöker de Tittut, ”nu i strålande väder”.…

Nu var det 1931 – 4 juli Lördagen den 4 juli. Arbetet fortsätter. Hallström har mätt upp nära 2000 meter stengärdsgårdar som han vill använda i restaureringen av röset. Sten för sten skall återbördas till det ursprungliga monumentet. De börjar bryta bort hällarna från sina platser för fotografering och återigen förbluffas han över ”stenarnas väldiga storlek”.…

Nu var det 1931 – 3 juli Dagen därpå väcks Hallström klockan sju av Cappelin. Han är tvär på morgonkvisten: ”Förbannad på T-förbandet och slängde det i väggen”. Hallström ringer Forssander som ombeds komma på söndag för att gå igenom kartorna på nytt. Därtill är fotoplåtarna slut, varför han ber honom sända fler. Väl vid fyrkanten…

Nu var det 1931 – 2 juli Torsdagen den 2 julis dagboksanteckning börjar med ett konstaterande att Hallström orkar klä sig själv samt lägga ett förband om sin ömmande böld. ”Känns skönt”. Efter frukost som intas sittande bär det av till fyrkanten. Kistan och den ”nya graven” söder därom fotograferas från skilda väderstreck. Sållningen av de…

Nu var det 1931 – 1 juli Onsdag den 1 juli. Undersökningen närmar sig sitt slut men ännu återstår några intensiva dagar i fält. Några av undersökningens viktigaste fynd görs de kommande dagarna. Fynden utgörs av små bronsfragment och ben av människa, både brända och obrända, som återfanns i den smyckade hällkistan. På morgonen är Hallström…