Nu var det 1931 – 17 juniOnsdagen den 17 juni avslutar de upprensningen kring centralröset. Tält och material flyttas och området snyggas upp varefter det fotograferas. Förmiddagen ägnar Hallström åt dagboksskrivning. De beställer en flygfotografering över området av löjtnant L. Hägglöf från Flygskolkåren vid Ljungbyhed. De påträffar en hel del djurben under sållningen söder och sydväst…

Nu var det 1931 – 16 juni Tisdagen börjar med upprensning av bottnen i centralröset. Det är besvärligast söder om hällkistan där de påträffar flera resta hällar. Hallström får ”en arbetsidé” att de utgjort delar av en större kista ”vartill Prinsgraven är ingången”. Den skulle i så fall ”spolierats” när den större hällkistan anlagts. Hallström har…

Nu var det 1931 – 15 juni Måndagen den 15 juni var mulen och blåsig. Vid niotiden på förmiddagen stöter regnet till. Mot eftermiddagen var blåsten ”våldsam” och det hällregnar. Undersökningen går på halvfart. De köper virke. Kistan skyddas återigen mot regn genom ett temporärt tak och i skydd mot regnet börjar två inhyrda stenarbetare knacka…

Nu var det 1931 – 14 juni Söndagen den 14 juni, som trots soldis var en ”utsökt vacker dag”, ägnar Hallström och hans familj åt en utflykt till Stenshuvud. Dottern fotograferar honom med Hanöbukten i bakgrunden. På hemvägen besöker de Vitabys nyrestaurerade absidkyrka från 1400-talet, ”som noga besågs”, och de antikvariska besluten diskuteras ingående. Hemresan går…

Nu var det 1931 – 13 juni Lördagen den 13 juni börjar med att de lyfter av plåthuven över Bredarör. ”Grävningen fortskrider raskt […] Hela det centrala röset plockas bort till stenbotten […] med undantag av 2 breda stenvallar mot SO och NV hörnen”. Jorden sållas. ”Vi rensa upp Prinsgraven vid sydändan”. Mellan den stora och…

Nu var det 1931 – 12 juni ”12 juni, fredag (12/6). Det milda vädret håller i sig […] fuktigt och mulet”. Flera schakt var vattenfyllda av allt regnande. De beslutar att lägga ett provisoriskt tak av papp över hällkistan. Gustafsson var åter på besök och de ”dryftade [Folke] Hansens inventering av Ravlunda”. De börjar ”Angripa centralröset…

Nu var det 1931 – 11 juni Torsdagen den 11 juni var mulen. Från klockan tre övergår det först i regn och sedan i åska. De beslutar att väga av hela undersökningsområdet i kvartsmeterspunkter. De får besök av Karl Alfred Gustawsson från myndigheten i Stockholm som var i trakterna och inventerade fornlämningar. Troligen var han utsänd…

Nu var det 1931 – 10 juni Det vackra vädret var åter morgonen efter, onsdagen den 10 juni. Fotodokumentationen fortsätter, bland annat av den ”frilagda gången från vägen från öster” men också ”från distans i norr […] Vi angripa sedan mittröset från schakt 3.1”. Övriga schakt fortsätter som tidigare. I dagboken skriver Hallström att Lönnberg är…

Nu var det 1931 – 9 juni Regnet fortsätter under tisdagen fram till lunch. Hallström har huvudvärk hela dagen men den lättar framemot kvällen. Lönnberg och Hallström sitter hemma någon timma på förmiddagen och skriver på rapporten. Därtill var det en rad räkningar som måste betalas. I den sydöstra delen av schakt 3 påträffas flera större…

Nu var det 1931 – 8 juni Måndagen den 8 juni var Hallström ”uppe i god tid (7)”. Det ligger dimma över fyrkanten som ”ökar mer och mer för att på eftermiddagen falla som ett mycket lätt regn”. Arbetet fortskrider i maklig takt. Stubbrytningen sysselsätter tre till fyra man hela dagen. ”Glad lunch” med familjen. De…