Sten, brons, järn – Darwin Få vetenskapliga verk har skapat en sådan andlig oro som Charles Darwins (1809–1882) Om arternas uppkomst. Allt sedan boken publicerades den 24 november 1859 har den utgjort en ständig källa till vetenskapliga och religiösa schismer. Den första upplagan som var på 1250 exemplar sålde slut omgående. De följande upplagorna försvann…

Bland Romare och Barbarer – Nils Henric Sjöborg Forssenius och Lagerbrings försök att skapa en arkeologisk metod för att datera föremål och monument var många år före sin tid. Det var få lärda män under de följande decennierna som dristade sig till att följa deras gyllene medelväg och att likt Linné försöka låta stenarna tala.…

Bland Romare och Barbarer – Forssenius avhandling Som vi sett ovan så utkristalliserades två skilda men besläktade berättelser om Bredarör på Kivik redan under 1750- och 1760-talen. En berättelse företräddes av Wessman, vilken sökte långväga och exotiska förklaringar till monumentet. En annan berättelse företräddes av Brocman som försökte förstå Bredarör ur ett mer lokalt och…

Bland Romare och Barbarer – Nils Brocman Näste antikvarie att besöka Kivik, som vi kan följa genom bevarade dokument, var Nils Reinhold Brocman (1731–1770). Han besökte Bredarör den 13 september 1764. Brocman gjorde betydande insatser för vetenskap och upplysning. Han var en rationell varelse som oblygt stirrade döden i ansiktet när han vid 39 års…

Nils Wessman upptäcker hällbilderna Den som oftast tillskrivits äran av att ha upptäckt de enigmatiska hällbilderna i Bredarör är Nils Wessman (1712–1763). Det skedde under oktober månad 1756, drygt åtta år efter det att Pärsson och Sahlberg spenderat en natt under lyktors sken i Bredarörs gravvalv. Wessman var själv mycket nöjd med sin bedrift. När…

Anti-Odinske tider – Olof von Dalin Med upplysningens ideal för ögonen var det omöjligt att undgå en uppgörelse med Rudbecks barocka syn på Sveriges historia. Uppgörelsen sammanfaller med tre kulturhistoriska nymodigheter: kaffe, tidskrifter och ironi. Den vassaste pennan i huvudstaden tillhörde Olof von Dalin (1708–1763). Likt många andra kulturpersonligheter från frihetstidens Sverige var han son…

Anti-Odinske tider – Linné på Kivik Strax innan Pärsson och Sahlberg förklarades oskyldiga till sitt påstådda brott besöktes Bredarör av naturforskaren Carl von Linné (1707–1778). Det skedde onsdagen den 31 maj 1749. En vecka tidigare hade han fyllt 42 år. Linné vaknade om morgonen på Ravlunda prästgård och gav sig genast av ned mot havet…

Anno Domini 1748 Vår kännedom om Bredarör på Kivik börjar i lyktors sken natten mellan den 14 och 15 juni 1748. Det var en behaglig sommarkväll då två husmän träffade på ett ”gravvalv” i det röse som de sedan en dryg vecka tillbaka hade skattat på sten. Innan de vågade gräva vidare och se vad…

Olof Rudbeck – Nordens orakel Ingen människa förkroppsligar Renässansens vetenskapliga ambitioner till större fulländning än den egensinnige och egocentriske Olof Rudbeck (1630–1702). Rudbeck var möjligen ett av Sveriges största universalgenier genom tiderna. Inget var för stort eller för smått för att undgå hans skarpsinne och intellekt. Spatserande förbi ett slakteri en morgon i Uppsala stannade han…

En annan värld Tänk dig en tid och en tillvaro då jorden ansågs vara platt som en pannkaka. En tid då jorden befann sig i universums mitt. En tid då moraliska och andliga framsteg liksom mänskligt förfall tolkades som tecken från Gud. Är det ens möjligt? Enligt den kristna skapelseberättelsen skapade Gud jorden, dess växter…