Nu var det 1931 – 4 juni

Torsdagen den 4 juni börjar med upprensning av östra kanten med försök att definiera rösets begränsning. Det sker genom att ”hugga upp [4] hål i körvägen”. Forssander lägger upp koordinater inför den kommande undersökningen. Hallström ägnar sin tid åt att studera äldre kartor. ”Vackert väder på f.m. frisk vind. Den ökar på e.m. och blir mycket kall, mer än i går. – En pojke (Tage) börjar kartläggningen [av dikena] som biträde af Lönnberg”. Vinden hindrar fotografering från torn och stege. Någon trädklättring blir det heller inte tal om. På eftermiddagen har de fått någorlunda koll på en fjärdedel av rösets periferi, i norr och åt öster. Mot väst och syd är rösets utsträckning oklar och skall så förbi. Kvällen ägnar de åt en vandring på Äsperöds ägor.

* * *

Detta är ett utdrag ur boken ”Bredarör på Kivik – en arkeologisk odyssé” från 2013 skriven av Joakim Goldhahn. Valda delar av boken kommer publiceras i redigerad form på Hallbild.se. Du kan se tidigare och kommande inlägg om Bredarör genom att söka ”Bredarör”. Vill du läsa boken från pärm till pärm kan du beställa den genom att skriva till förlaget Artres Liberales. Boken kostar 310 kronor + porto och är på 640 sidor.