Nu var det 1931 – 10 juni

Det vackra vädret var åter morgonen efter, onsdagen den 10 juni. Fotodokumentationen fortsätter, bland annat av den ”frilagda gången från vägen från öster” men också ”från distans i norr […] Vi angripa sedan mittröset från schakt 3.1”. Övriga schakt fortsätter som tidigare. I dagboken skriver Hallström att Lönnberg är bättre i sin fot, ”men haltar”. Holm var på ett ”längre besök” och han ”klagar över att hans nedlagda arbete blir förstört”. Han liknar den pågående undersökningen av Bredarör vid ”Jerusalems förstörelse”. De tar upp nya schakt i söder. ”Vi fortsätter att få fram mer av den inre kantkedjan, men det ser inte lovande ut. Däremot framkommer (redan på f.m.) ett golv, eller en botten, där schakt 3.1 går in i mittröset”:

”Alldeles tydligt går denna botten i sakta och jämn stigning upp mot kistan och markerar otvivelaktigt en gammal friläggning av detta parti. Det bör ha legat blottat en längre tid, emedan tydliga spår av moss- och lavbildning. Dessutom är denna botten alldeles jämn. Den härrör troligen från tiden före Sjöborg.”

Gamle Åke var åter i fin form och driver gäck med Holm. Hallström bjuder hela laget, nu närmare 20 personer, på kafferep. Hallströms familj ansluter och han lämnar fyrkanten och tar familjen på promenad till Ängakåsen och Koarum. Vid femtiden bryter åter regnet fram och arbetet läggs ned.

Under kvällens dagboksskrivande drar Hallström upp undersökningens fortsatta strategi. Största problemet anser han vara var de skall göra av stenmassorna när ”den stora stenkastningen börjar”? Han var villrådig, men ”Det har ju heller aldrig varit meningen att undersöka allt […] Jag tror dock att vår metod och vårt tillvägagångssätt är det enda riktiga”, skriver han. Planerna på att riva kvarvarande källare på Äsperöds kvarn, i vars närhet delar av häll 8 påträffades 1915, hade mött motstånd av markägaren Areschoug. Efter middag gick familjen på besök hos kapten Mattsson. Kojningen sker först efter elvatiden efter traditionsenligt dagboksskrivande.

* * *

Detta är ett utdrag ur boken ”Bredarör på Kivik – en arkeologisk odyssé” från 2013 skriven av Joakim Goldhahn. Valda delar av boken kommer publiceras i redigerad form på Hallbild.se. Du kan se tidigare och kommande inlägg om Bredarör genom att söka ”Bredarör”. Vill du läsa boken från pärm till pärm kan du beställa den genom att skriva till förlaget Artres Liberales. Boken kostar 310 kronor + porto och är på 640 sidor.