Nu var det 1931 – 11 juni

Torsdagen den 11 juni var mulen. Från klockan tre övergår det först i regn och sedan i åska. De beslutar att väga av hela undersökningsområdet i kvartsmeterspunkter. De får besök av Karl Alfred Gustawsson från myndigheten i Stockholm som var i trakterna och inventerade fornlämningar. Troligen var han utsänd av Curman för att meddela hur undersökningen fortskred. Stenmassorna fortsätter att växa i takt med undersökningens fortskridande. Damerna var på visit på Äsperöd. Cirka två meter från kistan i schakt 1 återfinner de en bronsknapp från 1800-talet, som möjligen tillhört någon av de namnkunniga besökarna (Sjöborg, Wiberg, Nilsson, Mandelgren, Montelius eller Hildebrand).

En knapp!

”Dessutom [påträffar de] åtskilliga knackstenar av flinta + en bit av en tjocknackig yxa, ändå närmare kistan”. När regnet upphör kommer Holm. Denna dag var han ”något mindre påstridig”. Kvällen rundas av med en promenad efter stranden i sällskap av Andersson. Ortsbor stoppar Hallström och vill visa honom en runsten, men det var en helt naturlig sten med ”refflor i”. Sen kväll ”Kojning kl. 12”.

* * *

Detta är ett utdrag ur boken ”Bredarör på Kivik – en arkeologisk odyssé” från 2013 skriven av Joakim Goldhahn. Valda delar av boken kommer publiceras i redigerad form på Hallbild.se. Du kan se tidigare och kommande inlägg om Bredarör genom att söka ”Bredarör”. Vill du läsa boken från pärm till pärm kan du beställa den genom att skriva till förlaget Artres Liberales. Boken kostar 310 kronor + porto och är på 640 sidor.