Nu var det 1931 – 27 maj

Hallström anländer med tåg till Vitaby om morgonen onsdagen den 27 maj klockan 9.15. Han reser genast vidare till Kivik med buss. Här möter han amanuensen John-Elof Forssander (1904–1944) från Lunds universitet som varit på plats i en vecka för att upprätta en plan över undersökningsområdet. I mottagningskommittén ingår även Bredarörs nya uppsyningsman Abraham Andersson. Hallström inkvarterar sig på Anderssons pensionat Moria, som låg vid Morias backar på Kivik, där han bor under den sju veckor långa undersökningen.

Pensionat Moria.

Han packar upp sina tillhörigheter och håller ett ”krigsråd med Forssander och Abraham […] vid graven”. Hur ska de gå till väga med undersökningen av det ärevördiga monumentet? De beslutar att Forssander och en man skall kartlägga undersökningsområdet medan Hallström ska beskriva röset och fynd samt det äldre kartmaterialet. Själva undersökningen ska utföras av ett antal inhyrda män under ledning av Hallström. De utser Andersson till förman.

Efter att planerna dragits upp, går de en runda i omgivningarna och fotograferar röset. De vandrar i området norr om graven, mot havet, där de finner ett tidigare okänt gravröse. Hallström besöker den förorättade handlare Holm som var ”bitter […] men hövlig och tämligen mjuk” över sitt förlorade förtroendeuppdrag. Kvällen avslutar de med en ”charmant middag” hos grevinnan Elsa von Schewerin på Äsperöds herrgård. Här bor även Edvard Berg och hans fru Augusta Areschoug. De blir kvar till klockan 11. Därefter ”kojning omedelbart”.

* * *

Detta är ett utdrag ur boken ”Bredarör på Kivik – en arkeologisk odyssé” från 2013 skriven av Joakim Goldhahn. Valda delar av boken kommer publiceras i redigerad form på Hallbild.se. Du kan se tidigare och kommande inlägg om Bredarör genom att söka ”Bredarör”. Vill du läsa boken från pärm till pärm kan du beställa den genom att skriva till förlaget Artres Liberales. Boken kostar 310 kronor + porto och är på 640 sidor.