Nu var det 1931 – 16 juni

Tisdagen börjar med upprensning av bottnen i centralröset. Det är besvärligast söder om hällkistan där de påträffar flera resta hällar. Hallström får ”en arbetsidé” att de utgjort delar av en större kista ”vartill Prinsgraven är ingången”. Den skulle i så fall ”spolierats” när den större hällkistan anlagts. Hallström har svårt att få rätsida på de resta stenarna och andra potentiella stenkonstruktioner som dyker upp. De tidigare restaureringarna av Sjöborg och Nilsson har inte gjort saken lättare. De sista kvarvarande resterna av cementeringen tas bort och arbetet fotodokumenteras av Hallström.

Eftermiddagen ägnar han åt familjen och en resa till Simrishamn där de besöker de kända hällbilderna vid Simrislund och Järrestad. På eftermiddagen finner de en skivyxa 3,8 meter om södra gaveln på kistan. De tar upp två nya schakt mot nordost. Forssander och Lönnberg lägger ut rutnät för den stundande uppmätningen av rösets botten i skala 1:20. Därtill har Lönnberg påbörjat en dokumentation av den frilagda hällkistan i skala 1:50.

Fru Hallströms andra artikel om undersökningen, som trycks i StockholmsTidningen den 20 juni, är klar och rättas. Hallström och Forssander jobbar sent med brevskrivning och andra ting rörande restaureringen, så den förre är för trött för dagboken och går direkt till kojs.

* * *

Detta är ett utdrag ur boken ”Bredarör på Kivik – en arkeologisk odyssé” från 2013 skriven av Joakim Goldhahn. Valda delar av boken kommer publiceras i redigerad form på Hallbild.se. Du kan se tidigare och kommande inlägg om Bredarör genom att söka ”Bredarör”. Vill du läsa boken från pärm till pärm kan du beställa den genom att skriva till förlaget Artres Liberales. Boken kostar 310 kronor + porto och är på 640 sidor.