Nu var det 1931 – 18 juni

Dagen efter, torsdagen den 18 juni, far Hallström och familjen till Kristianstad. Astrid och Lillan reser hem till Stockholm med tåget som avgår 8.10. Lönnberg kör bra och de 56 kilometerna avverkas på en knapp timma. Efter avsked besöker de länsstyrelsen men där fanns inga okända handlingar rörande Kiviksmonumentet. De träffar Landshövdingen och diskuterar detaljer om kronprinsens stundande besök. Efter fika på kondis och bokhandeln för inköp av lektyr, far de åter 11.40. Åter vid fyrkanten avtackar de en arbetare, varefter de fotograferar det smyckade gravrummet från ställningen som nu har flyttats till området norr om kistan. De påträffar en ”björntand?” vid sållning av jord två till tre meter söder om kistgaveln. Under eftermiddagen börjar Hallström ”skrapa lite inuti kistan” men det sker mest för att se vad de kan förvänta sig vid den kommande undersökningen av gravrummet. ”Längst ut (åt öster) i schakt 6 på c:a 40 cm. djup anträffas (under stenlagret i kultursvart sandjord) en krukskärva, troligen stenålder”. Kontakter på Sofiero meddelar att kronprinsen ”för tillfället [var] krasslig och måste hålla sig hemma”. Besöket skjuts på framtiden. Middagen avnjuter de i Morias trädgård, sedan promenerar de längs havets rand. Lönnberg besöker en sjuksyster för sin dåliga fot. Kvällen avslutas med kaffe i trädgården.

* * *

Detta är ett utdrag ur boken ”Bredarör på Kivik – en arkeologisk odyssé” från 2013 skriven av Joakim Goldhahn. Valda delar av boken kommer publiceras i redigerad form på Hallbild.se. Du kan se tidigare och kommande inlägg om Bredarör genom att söka ”Bredarör”. Vill du läsa boken från pärm till pärm kan du beställa den genom att skriva till förlaget Artres Liberales. Boken kostar 310 kronor + porto och är på 640 sidor.