Nu var det 1931 – 21 juni

Söndagen den 21 juni. Återigen en ledig dag som Hallström och Forssander ägnar åt att fara till Lund för att träffa professor Rydbeck och ett inplanerat besök i Landsarkivet för att studera rättegångshandlingarna från 1748. ”Kallt och blåsigt”. De stannar vid S:t Olofs kyrka, Sjöbos ”vackra höga hedlandskap” och Dalby kyrka där den vida utsikten mot Lund beskådades. ”86 km”. De möter Rydbeck varefter de besöker Domkyrkomuseet och Historiska Museet. Därefter far de till Landsarkivet. På eftermiddagen bjuder Rydbeck på middag – ”Angenämt och trevligt” – varpå Hallström besöker den kända diktaren och kiviksskildraren Ola Cappelin (1868–1948). De var inte bekanta sedan tidigare. Hallström fann ”gubben mycket älskvärd”. Därtill var han ”glad att träffa oss. Han komma antagligen till Kivik den 2/7”. Innan de skiljs får Hallström låna en avskrift av rättegångsprotokollen och annat källmaterial rörande Kivik som Cappelin hade i sitt personliga arkiv. ”Han är en generös och öppenhjärtlig och hedersam man som gör ett angenämt intryck”.

Innan de far hem tar de vägen förbi tågstationen för att försöka få tag på StockholmsTidningen med Astrids artikel om undersökningarna som nu kommit i tryck. De går bet. Återresan till Kivik går över Sjöbo, Ramlösa, Tomelilla och Stiby och Vemmerlöv. ”96 km”. ”Té på Moria”. Det är post att ta hand om som bland annat innehåller hustruns artikel om undersökningen. Rubriken slår an: ”Lodbroks son i Kiviksgraven? Redan Linné sökte finna gåtans lösning”. Astrid redogör kort om syftet med sin makes undersökning: att få kunskap om rösets utbredning och morfologi inför den stundande restaureringen. Därtill ger hon en kort sammanfattning av Bredrörs historia. Hon understryker att ett ”omfattande forskarvärv förestår”. Även Bredarörs aura beskrivs:

”Det är med en känsla av verklig andakt man nalkas denna berömda fornlämning, och det är ej minnesmärkets eget fel, om ens upphöjda sinnesstämning byts i missräkning och vemod. Denna […] grav har nämligen fått genomgå så många och vidriga öden och blivit så pietetslöst behandlad.”

Holm kommer förbi och orerar. Herrarna är reströtta och drar sig tillbaka. Hallström skriver dagbok och dagens förvärv hos Cappelin gås igenom. ”Kojning först strax före 12”.

 

* * *

Detta är ett utdrag ur boken ”Bredarör på Kivik – en arkeologisk odyssé” från 2013 skriven av Joakim Goldhahn. Valda delar av boken kommer publiceras i redigerad form på Hallbild.se. Du kan se tidigare och kommande inlägg om Bredarör genom att söka ”Bredarör”. Vill du läsa boken från pärm till pärm kan du beställa den genom att skriva till förlaget Artres Liberales. Boken kostar 310 kronor + porto och är på 640 sidor.