Nu var det 1931 – 27 juni

Lördagen den 27 juni. Dokumentationen av röset och hällkistan fortskrider.

Forssander ritar sin profil.

Professor Rydbeck anländer med familj varpå en noggrann redogörelse för den kommande restaureringen tar vid. Plötsligt hittar de en triangulär pilspets i flinta med hullingar ”i den stora gropen i öster […] Nära intill, men lägre, anträffades en tväreggad pilspets samt en mikrolit, för övrigt i hela gropen flinta och ben. Rydbeck var givetvis förtjust över detta bevis på samröre”. Det är dags för ännu en avlöning. Därefter beger de sig till Äsperöd för tedrickning. Middag ”först efter 7”. Hallström känner sig vissen. Han har fått en begynnande varböld ”5 cm väster om svanskotan”. Kvällen avslutas trots det med fest och glam till professorns ära.

* * *

Detta är ett utdrag ur boken ”Bredarör på Kivik – en arkeologisk odyssé” från 2013 skriven av Joakim Goldhahn. Valda delar av boken kommer publiceras i redigerad form på Hallbild.se. Du kan se tidigare och kommande inlägg om Bredarör genom att söka ”Bredarör”. Vill du läsa boken från pärm till pärm kan du beställa den genom att skriva till förlaget Artres Liberales. Boken kostar 310 kronor + porto och är på 640 sidor.