Nu var det 1931 – 29 maj

Fredagen den 29 maj vaknar Hallström ”som på beställning fem minuter före sju” och noterar att han ”börjar komma i form uppenbarligen”. De fortsätter med dikesgrävningen i norr. Det fyra meter höga fototornet står klart. De har även lånat en tio meter hög brandstege som Hallström klättrar upp i och han fotograferar monumentet från åtta meters höjd. Flera man är upptagna med att röja fyrkanten på buskar, sly och träd.

Bredarör gick under noanamnet ”Fyrkanten” under undersökningen.

De bryter upp gärdsgården i norr för att sökschakten ska kunna utvidgas utanför området. Sökschaktsgrävningen fortsätter därefter i öster och väster. Även denna dag kommer Holm på besök. Hallström är medveten om att Kungagravens forne beskyddare går runt och uttrycker sig kritiskt om undersökningen. Det visar sig svårt att återfinna röset mot sydost. De tar upp ett antal sökschakt ”i alla fall”. På eftermiddagen bjuds det på ”kafferep för hela laget” innan ”dikesgrävningen i norr avslutas” utan att några ”fynd av något värde” påträffas. Dagen avrundas med en promenad till Eliselund varefter Hallström dricker grogg i Morias trädgård. Det är varmt och fuktigt. Hallström tar en kvällspromenad ned till piren. Fullmånen hänger över Haväng.

* * *

Detta är ett utdrag ur boken ”Bredarör på Kivik – en arkeologisk odyssé” från 2013 skriven av Joakim Goldhahn. Valda delar av boken kommer publiceras i redigerad form på Hallbild.se. Du kan se tidigare och kommande inlägg om Bredarör genom att söka ”Bredarör”. Vill du läsa boken från pärm till pärm kan du beställa den genom att skriva till förlaget Artres Liberales. Boken kostar 310 kronor + porto och är på 640 sidor.