Nu var det 1931 – 4 juli

Lördagen den 4 juli. Arbetet fortsätter. Hallström har mätt upp nära 2000 meter stengärdsgårdar som han vill använda i restaureringen av röset. Sten för sten skall återbördas till det ursprungliga monumentet.

Några av alla de stenmurar som Hallström mätte upp.

De börjar bryta bort hällarna från sina platser för fotografering och återigen förbluffas han över ”stenarnas väldiga storlek”. Rengöring av hällarna pågår hela dagen. Både resterna efter cement och den kimrök som använts för att förstärka hällbilderna avlägsnas i möjligaste mån. ”Det är svårt”. De använder en ”rätt stark saltsyrelösning, ända till 50 procent, som dock tvättas av med sodalösning (också stark). Vi omväxlar med såpavatten och vanligt vatten. Stenarna blir allt vackrare men ändå ej så rena som önskvärt vore”.

Hallström ägnar mest kraft åt att försöka reda ut vilka stenar som står på sin ursprungliga plats och vilka som rubbats ur sitt läge. Det blir snart uppenbart att de flesta hällarna flyttats. Hallström anser först att häll 3, 5 och 6 står i ursprungligt läge. Senare ändrar han sig till enbart de två senare. Deras placering stämde dåligt med tidigare uppteckningar. Häll 5 var exempelvis dold av det omgivande röset sedan Sjöborgs och Nilssons restaureringar. Det var en viktig iakttagelse för det visar att deras vårdinsatser flyttat hela gravrummets östra vägg och den norra gavelhällen söderut. Hallström skriver att ”jag kan tryggt säga att det är bevisat”.

Vid detta tillfälle finner Hallström en mindre figur uppe i vänstra hörnet på häll 5, vilken bland andra Feldt haft med på sin dokumentation från 1756. Fyndet kommer att leda till en schism mellan Hallström och Nordén, men mer om det senare. Hallström bjuder gubbarna på kafferep och de får sedan sin avlöning. De påträffar ”4 ben” i ”kistans norra halva” samt ”cirka 25 små bronsfragment [och] 6 ben [i] mellersta delen i kistan”. Därefter ett härligt bad i havet. Kvällen bjuder på en ”angenäm middag” på Äsperöd. Hemma vid 10. Lönnberg är trött och beklagar sin fot. Kvällen avslutas med en promenad på hamnpiren och till Vitemölla med Cappelin. ”Det har varit en perfekt dag”.

* * *

Detta är ett utdrag ur boken ”Bredarör på Kivik – en arkeologisk odyssé” från 2013 skriven av Joakim Goldhahn. Valda delar av boken kommer publiceras i redigerad form på Hallbild.se. Du kan se tidigare och kommande inlägg om Bredarör genom att söka ”Bredarör”. Vill du läsa boken från pärm till pärm kan du beställa den genom att skriva till förlaget Artres Liberales. Boken kostar 310 kronor + porto och är på 640 sidor.