Nu var det 1931 – 6 juli

På måndagen far Lönnberg med några man till Tittut för en påkallad undersökning. Övriga städar. De bär bort bråte, sten och rötter. Undersökningen av norra Europas största bronsåldersmonument är över. Hallström fotograferar. Riksantikvarie Sigurd Curman med fru kommer på besök. ”Vi hade en angenäm middag – våra gäster sågo krya och välnärda ut”. Återigen dryftas restaureringens problem och möjligheter. Karlarna får vila under tiden. Mer fotografering står på tur innan det byggda huset lyfts på plats för att ge en föreställning om hur det skulle kunna te sig när graven återuppförts igen. ”Det var tungt men det gick”. De smyckade hällarna flyttas till skjulet där de skall ligga tills restaureringen är klar. Dagen går mot sitt slut. Hallström får följe av kapten Mattsson som bjuder in på ”förstärkning – det blev en tuting och det blev två”. Han får presenter och middag klockan halv åtta som ”smakade förträffligt”. Därefter far han ut till graven med Cappelin och andra kivlingar för en föreläsning om undersökningens resultat. Strålande sol. Hem till pensionat Moria igen och tedrickning med Lönnberg varefter ”Cappelin och jag går ett varv runt hamnen och se på fiskare som kommit in”. Därefter till kapten Mattsson för att språka lite. Dagbok till kvart i tolv.

* * *

Detta är ett utdrag ur boken ”Bredarör på Kivik – en arkeologisk odyssé” från 2013 skriven av Joakim Goldhahn. Valda delar av boken kommer publiceras i redigerad form på Hallbild.se. Du kan se tidigare och kommande inlägg om Bredarör genom att söka ”Bredarör”. Vill du läsa boken från pärm till pärm kan du beställa den genom att skriva till förlaget Artres Liberales. Boken kostar 310 kronor + porto och är på 640 sidor.