Nu var det 1931 – 1 juni

Måndagen den 1 juni var arbetet vid fyrkanten åter i gång. Skjulet stod färdigt. Undersökningen fortgår norr om vägen, där de ”efter beräkning” återfinner rösets kant. Det tycks sammanfalla med rösets utsträckning som tidigare påträffats öster om fyrkanten. Avståndet från rösets kant till hällkistans norra gavel mäts upp till 37,5 meter, vilket stämmer bra med uppgifter från 1700-talet om att röset en gång var mellan 72 och 75 meter i diameter. Samma avstånd var det till den tidigare nämnda kanten i öster och till fyrkantens västra begränsning. Hallström skriver att ”det ser lovande ut”.

Måndagen den 1 juni, rösets periferi norr om vägen.

Därefter återgår Hallström till att söka efter rösets begränsning åt söder. De tar upp en ”gång” från öster in mot hällkistan, samt en ”gång” härifrån mot ”den västra häcken”. ”Överallt” påträffar de ”stenläggning”. Hallström får besök av en fotograf som han vill anlita för undersökningen men de kan inte enas om priset för arbetet. Hallström och Forssander beslutar att själva ta ansvar för fotodokumentationen. För att byta plåt, vilket måste ske i totalt mörker, har de fått tillgång till källaren på Äsperöds herrgård. På eftermiddagen efter kaffet, som intogs hos kapten Hallberg, kommer Holm på besök. Han var ”onekligen intresserad trots sin gamla vana att ta munnen full av självuppskattning”. Holm var heller inte sen att understryka att ”Akademien behandlat honom så illa”. Hallström visar honom sitt kiviksarkiv och Holm ”står där i flera timmar”. Under tiden börjar de ta upp diken väster om häcken ”men även här rent från sten”. Innan arbetets slut kommer Holm och Hallström åter i samspråk: ”Holm tyckte visst att vi tagit för friska tag vid röjningen, men var märkvärdigt skämtsam på den punkten”. Kvällen ägnar Hallström åt arbete på kiviksarkivet och en promenad efter stranden. Därefter brevskrivning. ”Kojning 10.45”.

* * *

Detta är ett utdrag ur boken ”Bredarör på Kivik – en arkeologisk odyssé” från 2013 skriven av Joakim Goldhahn. Valda delar av boken kommer publiceras i redigerad form på Hallbild.se. Du kan se tidigare och kommande inlägg om Bredarör genom att söka ”Bredarör”. Vill du läsa boken från pärm till pärm kan du beställa den genom att skriva till förlaget Artres Liberales. Boken kostar 310 kronor + porto och är på 640 sidor.