Nu var det 1931 – 5 juni

På fredagens morgon den 5 juni var det ”strålande fotoväder, lugnt och underbart klart sikt”. De flyttar ut den stora fotoställningen för att dokumentera den framtagna rösekanten i öst.

Rösets kant mot öster.

På eftermiddagen gräver Hallström förmodade fornlämningar i Skjuten med ”samma resultat: naturbildningar”. Holm kommer på besök. Han är förtrolig med Hallström men han kan ”bli ganska förbannad” över Akademiens behandling. Efter förmiddagskaffet börjar de ”ta upp första djupschaktet. Det är i första (SO) diagonalen […] mot centrum”. Därefter påbörjar de ett tvärschakt som utgår ifrån kistan mot väster. Efter lunch går alla till Ängakåsen och Koarum och besöker fornlämningarna. De funderar på en ny kartläggning av gravfältet. Forssander föreslår en undersökning i en av huslämningarna. Väl tillbaka vid fyrkanten visar en av arbetarna upp en gjutform av täljsten till en holkyxa som hittats i trakten. Hallström fann den ”mycket vacker” och anser att den bör köpas in för 30 kronor. Hallström beställer borttagning av stubbar på östra sidan av graven av bonden i Karakås.

Det breda rörets tunna röse.

Schakten ”gå raskt framåt. Röselagret mycket tunt”, vilket betyder att det endast var 30 till 40 centimeter djupt. ”Oftast är ett jordlager under stenarna också”. Arbetet slutar inte förrän klockan sex om aftonen. Forssander far in till Kivik lite tidigare för att framkalla film. Efter middagen ”som åts med särdeles aptit” far Hallström med Holm till Tittut för att se på ett nyfunnet gravfält som Holm menar vara från ”fisketiden”. Hallström är – som vanligt – skeptisk. Istället går han upp på platån vid Tittut och njuter av utsikten. På väg hem stannar de till vid Mallerör, ett av många namngivna rösen i omgivningarna.

Mallerör 1931.

Därefter tar de en rask promenad hem till Moria. Det tog 22 till 23 minuter.

* * *

Detta är ett utdrag ur boken ”Bredarör på Kivik – en arkeologisk odyssé” från 2013 skriven av Joakim Goldhahn. Valda delar av boken kommer publiceras i redigerad form på Hallbild.se. Du kan se tidigare och kommande inlägg om Bredarör genom att söka ”Bredarör”. Vill du läsa boken från pärm till pärm kan du beställa den genom att skriva till förlaget Artres Liberales. Boken kostar 310 kronor + porto och är på 640 sidor.