Nu var det 1931 – 2 juli

Torsdagen den 2 julis dagboksanteckning börjar med ett konstaterande att Hallström orkar klä sig själv samt lägga ett förband om sin ömmande böld. ”Känns skönt”. Efter frukost som intas sittande bär det av till fyrkanten. Kistan och den ”nya graven” söder därom fotograferas från skilda väderstreck. Sållningen av de enorma jordmassorna fortsätter. De börjar rengöra de dekorerade hällarna. Vid tiotiden far Hallström till Simris igen. På vägen stannar han till hos fornsakssamlaren Ola Andersson i Skogsdala som har meddelat att han är villig att sälja sin fornsakssamling. ”Bölden utvecklas fint och behöver icke skäras”. Väl på Kivik igen fotograferas de nytvättade hällarna i flera timmar. Det är a och o att få rätt ljussättning för att de inhuggna och bultade bilderna skall framträda. Viss positiv effekt nås genom att blöta hällarna med vatten. Hällarnas yttre sida har nu frilagts och återigen förbluffas Hallström av deras storlek. Han förundrar sig över den olika ”ristningsteknik” som bilderna uppvisar.

De börjar frilägga stenarna i ”förgården och Prinsgraven” söder om hällkistan. I Prinsgraven påträffar de ett ”flintspån (klar flinta) samt nackdelen av en relativt enkel skafthålsyxa bland de undre stenarna i planritningen. Hur undersökte Sjöborg egentligen?”. Den mindre hällkistans stenar var inte nedgrävda, men de omkring ”stod i gruset”, enligt Hallström.

Andre juni och arbetet är mer och mer koncentrerat kring det smyckade gravrummet.

Han bjuder in landshövdingen för en sista visning. Tanken är att hans vänsälla gestalt skall kunna påverka markägaren Anders Persson att sälja den mark som behövs för restaureringen. Kvällen ägnar Hallström åt samkväm. Cappelin är med. Även Persson är där. Hallström uppvaktar och förbereder honom inför morgondagens förhandlingar. Följet ger sig av till Moria där de möter Lönnberg som kurtiserar ”4 unga damer på verandan”. Planerna på inköp av mark runt fyrkanten inför den stundande restaureringen dryftas ingående. Efter att följet lösts upp blir Cappelin och Hallström sittande i samspråk till efter tolv varefter dagboken står på tur till tjugo i ett.

* * *

Detta är ett utdrag ur boken ”Bredarör på Kivik – en arkeologisk odyssé” från 2013 skriven av Joakim Goldhahn. Valda delar av boken kommer publiceras i redigerad form på Hallbild.se. Du kan se tidigare och kommande inlägg om Bredarör genom att söka ”Bredarör”. Vill du läsa boken från pärm till pärm kan du beställa den genom att skriva till förlaget Artres Liberales. Boken kostar 310 kronor + porto och är på 640 sidor.