Nu var det 1931 – 3 juni

Onsdagen den 3 juni blåste en kall nordanvind varför arbetsstyrkan, som nu utökats till sex man, får arbeta med Forssander ”öster om vägen” där det är ”lugnare och varmare”. Rösekanten som kommer ”fram är mycket fragmentarisk men dock klar. En hel del slagen flinta, mest i jorden nedanför och intill, men även i jorden mellan stenarna”. Här påträffar de några djurben och glaserat lergods från historisk tid. Senare samma förmiddag besöks de av markägaren Anders Persson. Hallström förhandlar om att köpa in marken för den stundande restaureringen till ett pris om 4000 kronor. Persson är inte redo att göra affär. Den kalla vinden håller i sig.

Två nya arbetare ansluter till laget. Även ”den lycklige fil. lic.” Egil Lönnberg (1903–1965) ansluter till undersökningen, vilket Hallström såg som ett välkommet tillskott. Lönnbergs uppgift blir först och främst att arbeta med uppmätningen av röset i form av en planritning. ”Vi tar 1/50 skala och rutpapper”. Hallström beställer varmt kaffe till ”hela laget” för att hålla humöret uppe i den kalla nordanvinden. Om kvällen är det ”lite för fuktigt i kåken vi bor i” skriver Hallström. ”Arbete på kvällen som vanligt […] Kojning klockan 11”.

* * *

Detta är ett utdrag ur boken ”Bredarör på Kivik – en arkeologisk odyssé” från 2013 skriven av Joakim Goldhahn. Valda delar av boken kommer publiceras i redigerad form på Hallbild.se. Du kan se tidigare och kommande inlägg om Bredarör genom att söka ”Bredarör”. Vill du läsa boken från pärm till pärm kan du beställa den genom att skriva till förlaget Artres Liberales. Boken kostar 310 kronor + porto och är på 640 sidor.